Jätkukursus - Graduate Seminar | Trüki |

Silva Meetodi Süvendatud Programm Edasijõudnutele:
GRADUATE SEMINAR

NB! VAID põhikursuse läbinutele!

Peateemade, Ealine regressioon ja Teeta seisundi parandamine, aluseks on José Silva aastakümnete pikkune meelejõudu ja -võimalusi käsitlev uurimustöö.

 EALINE REGRESSIOON

Avad alateadvuse mõttemallid, mis pidurdavad sinu unistuste realiseerimist; tood teadvusesse selgust ja avardad seda jälgimise abil.
Ealise regressiooni kasutamine kiirendab tervenemist ja parandab reaktsioone. Võid leida seletusi tänapäeva probleemidele ka oma VARASEMATEST ELUDEST. Oma alateadvuse minaga kohtumine on rahuldustpakkuv ja rõõmustav kogemus.

Valgusta oma sügavaimat sisemist olemust! Kui oma lapsepõlve või endise elu uuesti läbi elad, teadvustad endale erinevate sündmuste tagajärjel tekkinud koormavaid veendumusi, mis täna sinu õnne saboteerivad. Uute tõhusate meetoditega on sul nüüd võimalik muuta seda minevikku, millest sa varem pole osanud jagu saada. „Kunagi pole liiga hilja kogeda õnnelikku lapsepõlve?”

 TEETA TINGIMUSTE LOOMINE

„Ajas rändamist” võimaldav tegur: Ajas edasi - selleks, et mõistaksid käesoleva hetke valikute tagajärgi; ajas tagasi - selleks, et saaksid näha oma reaktsioone ja neid põhjusi, mis on sind praegusesse hetke toonud.

Laiendad teadlikku mõtlemist ja tasakaalustavaid tegevusi aladele, kuhu õnnestumist piiravad programmid lapsepõlves salvestusid. 

Autoprogrammeerimine: Juhid oma sisemist teadvust ja kasutad oma aju unistuste realiseerimiseks; vormid oma elu ja parandad koheselt oma elukvaliteeti.

Juhendad oma lähedasi teeta seisundi parandamises sisalduvate eriprogrammide abil.

      

 Leia meelte ja keha kooskõla: Arendades teadlikult oma meeli, võid parandada oluliselt ka oma tervist ning suurendada oma jõudu ja indu.

 Saad teadmisi tehnikate taustamehhanismide kohta ja parandad auke oma programmeeringutes. Muudad tulemused täpsemaks ja kiirendad nende saavutamist. Tugevdad loovat lateraalset mõtlemist ja kaotad takistused inspiratsiooni teelt. Õpid otse kõrgemalt vaimult informatsiooni vastu võtma, kui sa ise enam ei tea, mida teha.

 Uus Alfa tsükkel süvendab alfatasandit.

 Täiendame ka Ultra seminaril saadud teadmisi: Programmeerime vett nii tervisliku seisundi parandamiseks kui ka konkreetsete tulemuste saavutamiseks. Saad oma käsutusse vaimustavad uued oskused, mis nii sind ennast, kui ka su lähedasi elus edasi kannavad.